Biografia

CURRÍCULUM VITAE MIQUEL RUBIROLA I TORRENT

DATA ESTUDIS I ACTIVITATS PROFESSIONALS
23 Gener 1944     Naixement a Arenys de Mar. Barcelona
1951-1962 Estudis de Batxillerat i Pre-Universitari al Col·legi dels Salesians de Mataró
1962-1967 Carrera Universitària de Ciències Econòmiques
1968-1974 Economista al Servei d’Estudis de Banca Catalana
1974-1983 Economista i Cap del Centre de Documentació del Servei d’Estudis de Banca Catalana
1969-1972 Membre del Centre d’Estudis de Planificació
1980-1981 Membre de la Comissió d’Economistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya
1981-1982 Professor col·laborador de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona a la Càtedra d’Història de les Doctrines Econòmiques
1981-1983 Vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
1982 Responsable de l’àmbit d’ECONOMIA del Comitè Organitzador del 1r. Congrés d’Economia i Economistes d’Espanya
1983-1985 Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
1983-1985 Cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
1986-1993 Director General de l’Institut Català del Crèdit Agrari
1986-1993 Membre del Consell Rector de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
1986-2003 Membre del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya
1987 Membre del Comitè Científic del 2on. Congrés d’Economia i Economistes Barcelona 2000
1987-1997 Membre del Consell de Redacció de la revista “Nota d’Economia”, editada pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
1991-1992 Director del Secretariat del Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona, creat pel Ministeri d’Afers Estrangers, la Fundació Bosch i Gimpera i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
1995-1999 Alcalde de la Vila d’Arenys de Mar
1995-1999 Diputat a la Diputació de Barcelona
1998 Membre del Plenari de la Comissió creada per preparar la Commemoració del Centenari de 1898
1998-2000 Membre del Consell Rector de l’Hospital de Mataró
1994-2001 Assessor del Conseller d’Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya
2002-2005 Director del Programa de la Generalitat de Catalunya per al Seguiment de la globalització de l’economia
2003-2007 Alcalde de la Vila d’Arenys de Mar
2003-2007 Diputat a la Diputació de Barcelona
2008-2009 Coordinador de l’àmbit d’Economia i Innovació del Tercer Congrés Catalanista
23 Gener 2009 Jubilació laboral
28 Gener 2009 Renúncia a l’acte de regidor de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
25 Febrer 2009 Nomenament de membre del Senat Municipal d’Arenys de Mar
27 Novembre 2014 Membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra