Biografia

CURRÍCULUM VITAE MIQUEL RUBIROLA I TORRENT

DATA ESTUDIS I ACTIVITATS PROFESSIONALS
23 Gener 1944     Naixement a Arenys de Mar. Barcelona
1951-1962 Estudis de Batxillerat i Pre-Universitari al Col·legi dels Salesians de Mataró
1962-1967 Carrera Universitària de Ciències Econòmiques
1968-1974 Economista al Servei d’Estudis de Banca Catalana
1971-1972
Professor col·laborador de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona a la Càtedra d’Història de les Doctrines Econòmiques
1974-1983 Economista i Cap del Centre de Documentació del Servei d’Estudis de Banca Catalana
1969-1972 Membre del Centre d’Estudis de Planificació
1980-1981 Membre de la Comissió d’Economistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya
1981-1983 Vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
1982 Responsable de l’àmbit d’ECONOMIA del Comitè Organitzador del 1r. Congrés d’Economia i Economistes d’Espanya
1983-1985 Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
1983-1985 Cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
1986-1993 Director General de l’Institut Català del Crèdit Agrari
1986-1993 Membre del Consell Rector de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
1986-2003 Membre del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya
1987 Membre del Comitè Científic del 2on. Congrés d’Economia i Economistes Barcelona 2000
1987-1997 Membre del Consell de Redacció de la revista “Nota d’Economia”, editada pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
1991-1992 Director del Secretariat del Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona, creat pel Ministeri d’Afers Estrangers, la Fundació Bosch i Gimpera i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
1995-1999 Alcalde de la Vila d’Arenys de Mar
1995-1999 Diputat a la Diputació de Barcelona
1998 Membre del Plenari de la Comissió creada per preparar la Commemoració del Centenari de 1898
1998-2000 Membre del Consell Rector de l’Hospital de Mataró
1994-2001 Assessor del Conseller d’Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya
2002-2005 Director del Programa de la Generalitat de Catalunya per al Seguiment de la globalització de l’economia
2003-2007 Alcalde de la Vila d’Arenys de Mar
2003-2007 Diputat a la Diputació de Barcelona
2008-2009 Coordinador de l’àmbit d’Economia i Innovació del Tercer Congrés Catalanista
23 Gener 2009 Jubilació laboral
28 Gener 2009 Renúncia a l’acte de regidor de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
25 Febrer 2009 Nomenament de membre del Senat Municipal d’Arenys de Mar
27 Novembre 2014 – Actualitat Membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra